Flere materialer på nettet er nu omfattet af nationalbibliografien

Vigtigt dansk materiale på nettet, der er centralt i biblioteksformidlingen, som for eksempel artikler, anmeldelser, tekster der løbende opdateres og musik er hidtil ikke blevet nationalbibliografisk registreret. Det råder en ny aftale nu bod på.

Styrelsen for Bibliotek og Medier og DBC indgik den 1. juni 2011 en tillægsaftale til nationalbibliografiaftalen.

Aftalen sikrer, at biblioteksrelevante materialer på nettet fremover får en naturlig plads i den danske nationalbibliografi med gode og søgbare metadata, så væsentligt dansk materiale på nettet kan formidles på lige fod med de fysiske materialer.

LÆS OGSÅ Sådan får jeg mere økonomisk råderum i hverdagen

Når aftalen får fuld gennemslagskraft, vil det på netområdet betyde en årlig mertilvækst på ca. 7.650 nationalbibliografiske registreringer oveni de hidtidige netregistreringer.

Omkring to tredjedel af registreringerne vil være artikler og anmeldelser, mens resten vil fordele sig over musik, hjemmesider, nye boglignende, men dynamiske materialer, film og lydoptagelser.

Danskerne Digitale Bibliotek 

Brugernes søgemuligheder via veldefinerede nationalbibliografiske metadata og evt. adgang til det digitale indhold vil hermed blive sikret og forbedret – Et vigtigt element i Danskernes Digitale Bibliotek.

Hvad registreres?

Når det gælder danske boglignende materialer, danskproducerede film af en vis længde mv., vil den nationalbibliografiske registrering tilstræbe fuldstændighed, mens registreringen på andre områder vil være selektiv.

Omdrejningspunktet for kriterierne i den selektive registrering vil være bred biblioteksrelevans, herunder materialets blivende værdi på nettet samt, afhængig af materialetype, en række faglige kriterier. For eksempel vil en faktor, der taler for registrering på musikområdet være, at optagelsen er omtalt i anmeldelser.

Selektiv registrering, der fokuserer på nationalbibliografien som formidlingsredskab, er ikke et nyt fænomen. På artikelområdet er der altid blevet registreret selektivt, idet kun en delmængde af danske periodica er udpeget til indeksering.

For at styre omfanget af registreringer, så den nationalbibliografiske ramme ikke sprænges, er der fastlagt kvoter på de forskellige materialeområder. Et rådgivende udvalg bestående af repræsentanter fra bibliotekerne skal rådgive DBC om kvoternes udmøntning, så der leveres registreringer der svarer til bibliotekernes behov. Kvoternes størrelse justeres løbende efter aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og DBC.

Registrering af allerede eksisterende materialer

For at registrering af dynamiske hjemmesider ikke skal starte fra nul er det aftalt, at ressourcerne foreløbig bruges på at gennemgå det hedengangne Bibliotekernes Netguide med henblik på en redigering af den danske del heraf til nationalbibliografiske poster. Der vil herudover blive søgt projektmidler til denne opgave, så den hurtigere kan realiseres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *